Són òrgans de govern de l’Ajuntament de Godall (Tarragona), els següents:

 

• La Junta de Govern Local

    President
    Sra. Alexis Albiol Roda

    1r tinent d'alcalde
    Sr. Daniel Albiol López

    2n tinent d'alcalde
    Sr. Sira Villalbí Navarro

• El Ple de l’Ajuntament de Godall, on consten tots els regidors de l’Ajuntament de Godall, actualment compost pels següents representants:

Sr. Alexis Albiol Roda
Acord per Godall 
Sr. Daniel Albiol López
Acord per Godall 
Sra. Sira Villalbí Navarro
Acord per Godall 
Sra. Araceli Villalbí Forcadell Acord per Godall 
Sra. Teresa Esmel Casanova PSC - PM
Sr. Santi Albiol Pago PSC - PM
Sr. Joel Miró Solà PSC - PM

 

• Correspon a cada component del Govern Municipal els següents càrrecs

REPRESENTANT

CÀRREC
Sr. Alexis Albiol Roda Alcalde, direcció i gestió dels serveis d’hisenda, governació i relacions amb les entitats associatives del municipi.
Sr. Daniel Albiol López 1er tinent d'alcalde, direcció i gestió dels serveis de promoció econòmica, esports, urba-nisme, medi rural, obres i serveis (aigua potable, enllumenat, neteja viària...).
Sra. Sira Villalbí Navarro 2on tinent d'alcalde, direcció i gestió dels serveis de tecnologies de la informació i la comunicació, transparència, festes, joventut i cultura.
Sra. Araceli Villalbí Forcadell Direcció i gestió dels serveis d’acció social, ensenyament i sani-tat.
Sra. Teresa Esmel Casanova Regidora
Sr. Santi Albiol Pago Regidor
Sr. Joel Miró Solà Regidor