ENTRA A LA SEU ELECTRÒNICA GODALL

Tots els serveis, tràmits i informació pública de forma directa i clara. 

Govern obert i transparència

La informació generada pel Govern a disposició de la ciutadania:

Informació institucional i organitzativa

Gestió econòmica

Acció de govern i normativa

Contractes, convenis i subvencions

Participació

Si no la trobes exerceix el teu dret d'accés a la informació