El passat dimecres dia 13 de desembre, el Ple de l’Ajuntament de Godall va aprovar inicialment els pressupostos per a l’any 2018. La proposta econòmica de l’equip de govern va tenir l’aprovació dels grups municipals del PSC i PPC i el vot en contra d’AxG, tot i que durant la Comissió d’Hisenda celebrada el dia 1 de desembre tots els grups municipals van dictaminar favorablement sobre la proposta del pressupost presentat. Aquest 2018, l’ajuntament disposarà d’un pressupost municipal de 938.516 euros, el que suposa un augment de més de 285.000 euros respecte al 2017.

El principal increment es troba amb el capítol d’inversions, on hi trobem les dues principals actuacions del proper exercici. Destaquen les partides destinades a l’última fase d’arranjament dels carrers (zona Sant Roc) i a l’arranjament i serveis dels voltants on anirà construït l’alberg (zona de Vila-llarga), totes dues actuacions ascendeixen a més de 252.000 euros i seran finançades principalment per la Diputació de Tarragona a través del PAM 2017-2018 (Pla d’Acció Municipal).

La partida de personal (capítol 1) s’ha incrementat respecte l’any anterior, en part a la incorporació de nou personal subvencionat pel SOC per fomentar la incorporació juvenil al món laboral.

Es mantindran les partides de manteniments, reparacions, subministraments i de despesa corrent. Seguint amb aquesta línia continuarem aportant prop de 36.000 euros anuals a les nostres associacions a través dels contractes de patrocini i seguirem apostant també pels ajuts al transport d’estudis superiors i per a l’adquisició de llibres de text per als alumnes de l’escola.

L’equip de govern, va voler destacar que aquesta proposta de pressupostos segueix apostant per les persones i el seu benestar, per el manteniment i millora urbanística, per la promoció del turisme impulsant esdeveniments juvenils, culturals i esportius, que ens permetin millorar l’activitat econòmica i augmentar les oportunitats a tots els nostres veïns i veïnes.

En definitiva, s’ha aprovat inicialment un pressupost equilibrat, assolint l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i es compleix l’objectiu del deute públic.