El Servei d'Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona ens informa que per motius de les obres de reforç del ferm a les carreteres de la demarcació, ens comuniquen la previsió de tall de carretera entre Godall i la Galera (TV-3313) entre els dies 5 i 7 de febrer des de les 8 del matí fins a les 20 hores de la tarda.

Tanmateix adjuntem un plànol amb els desviaments provisionals que es trobaran degudament senyalitzats i es col·locaran panells informatius. Només es permetrà el pas alternatiu als veïns que no puguin accedir a casa seva d'una altra manera i sempre que sigui possible.