El ple de l'Ajuntament de Godall del passat dia 31 de gener del 2018 va aprovar per unanimitat, la proposta presentada per l'equip de govern sobre l'aprovació d'un conveni per a la implantació d'un caixer automàtic al poble amb l'objectiu de donar assistència als municipis per tal que mitjançant la implantació del caixer automàtic, els ciutadans, els comerços, l'ajuntament i altres persones interessades tinguin accés als mitjans de pagament per tal de complir amb les obligacions tributàries, així com a altres operacions com de reintegrament d'efectiu, sense la necessitat de desplaçar-se a altres localitats.

El termini de durada del conveni, i per tant del caixer al poble, serà de 12 anys a comptar des de la signatura del conveni. El cost del servei serà de 232,80€ mensuals i la forma de pagament es compensarà directament amb BASE a través de les liquidacions corresponents.

Segons va explicar durant el ple l'alcaldessa de Godall, Teresa Esmel,"es tracta d'un servei moltes vegades demandat per la gent del poble i finalment serà una realitat gràcies a l'aprovació d'aquest conveni que realitzarem entre BASE i CAIXABANK i que tot i que representa un cost per a l'ajuntament el podem assumir en bona part degut a la bona gestió econòmica que s'està realitzant i a més a més ho fem principalment per les persones que vivim al poble però també per a totes aquelles persones que venen al nostre municipi"

El caixer s'instal.larà a la plaça de l'Església, tot i que encara no està enllestit del tot la seva ubicació definitiva.