Des de l’Ajuntament de Godall s’han instal•lat, com haureu pogut observar, en determinats espais públics del poble, senyals informatives de prohibició d’accés d’animals de companyia, per tal d'intentar mantenir en bon estat aquests espais i per mantenir nét el nostre poble.

Les persones que passegin animals de companyia, hauran d’evitar que defequin a la via pública o en qualsevol espai d’ús públic, i també que facin les seves miccions a les façanes dels edificis o al mobiliari urbà. En cas que no es pugui evitar, s’hauran de recollir immediatament els excrements, que es col•locaran en bosses de plàstic i es dipositaran preferentment al contenidor de rebuig més proper.

En cap cas els animals podran accedir als parcs de jocs infantils, camp de futbol municipal i altres indrets d’ús públic.

Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia resten obligats a respectar aquestes senyalitzacions.

 

GODALL ÉS DE TOTS. LES CAQUES DEL TEU GOS, NO. IMPLICA-T'HI!!!