La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d'Acció Municipal per l'anualitat 2017, en el programa de despesa corrent, ha aprovat una subvenció de 11.325,00€ a l'Ajuntament de Godall.