L'Ajuntament de Godall informa que s'obre període de presentació de sol·licituds per a una borsa de treball de peó de brigada. Els requisits sol·licitats són:

➡️Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

➡️Disposar del carnet de fitosanitari nivell bàsic.

➡️Disposar del carnet de conduir B.

➡️Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2 (en cas contrari es farà una prova de nivell).

Per presentar les sol·licituds passar per l'oficina de l'Ajuntament en horari d'atenció al públic de 16:00 a 20:30 hores. (Plaça Mare Teresa Blanch, 8)

El termini de presentació d'instàncies serà de 2️⃣0️⃣ dies naturals a partir de la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

‼️CONSULTEU ENLLAÇ:

CONVOCATÒRIA I BASES OFERTA