La Diputació de Tarragona, ha aprovat les subvencions següents per l’anualitat 2018:
 
  • PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS PER A MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS: 3.058,74€
  • GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ: 2.453,99€
  • SEGURETAT ZONES DE BANY: 4.028,29€
  • INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS: 1.349,12€
  • INVERSIONS EQUIPAMENTS CULTURALS I D'INTERÈS CIUTADÀ: 5.000,00€