La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Godall han signat un conveni per a regular la subvenció concedida per actuacions en matèria de prevenció d’incendis forestals en el qual s'aprova un ajut de vint-i-tres mil euros (23.000,00€) per l'actuació CONSTRUCCIÓ D'UN PUNT DE RESERVA D'AIGUA PER LA LLUITA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS A LA FONT DE L'ARBOÇ, AL TERME MUNICIPAL DE GODALL.