La Diputació de Tarragona ha aprovat una subvenció de 2.899,81 euros per l’actuació “Interessos préstecs 2015”, repartits de la següent forma:

Préstec 1- Actuació “Pavimentació, serveis, senyalització i simulació urbana 2ª fase i amortització anticipada del préstec existent”: 893,10€

Préstec 2: Actuació “Cobriment barranc de la Calera fase 2”: 2.006,71€