L'Ajuntament de Godall durant el Ple celebrat el passat dijous dia 31 de març, va donar compte del decret de l'alcaldia aprovant la liquidació del pressupost de l'exercici 2015.
Segons la valoració que va fer l'alcaldessa durant el plenari, hauriem d'estar molt contents tots de la gestió duta a terme i va voler remarcar el bon funcionament dels recursos econòmics d'aquest Ajuntament.

Adjuntem tot seguit nota de premsa on es dóna detall de l'informe presentat.