El portal “viu la festa” és una recopilació en forma d’agenda, de totes les activitats festives i culturals de Catalunya, elaborada amb la participació dels diferents ajuntaments, consells comarcals i d’altres administracions, i que aglutina tota l’activitat que generen els municipis en un espai únic que pot ser consultat d’una manera pràctica i fàcil per qualsevol persona.

Formant part d’aquest projecte farem difusió dels actes que celebrem al nostre poble a través de la web, de les xarxes socials, també per mig de butlletins personalitats que s’envien directament a les persones subscrites a la web i finalment també per les campanyes que es realitzin per google.

Col.laborant amb aquest portal ens ofereixen:

•Posar el nostre web al portal.
•Posar totes les activitats que l’ajuntament realitzarà durant l’any sense límit d’entrades.
•Donar opció a les entitats per penjar les seves activitats.
•Es podran penjar imatges i vídeos dels actes.
•Posar informació complerta del municipi i els serveis que oferim.
•Posar les nostres rutes turístiques, culturals i de lleure.
•Faran un recull de l’agenda musical, culturals i festives.

Participant amb aquest portal aproximarem la CULTURA i La FESTA de Godall a tothom i a més a més ajudarem a aquest  projecte emprenedor i solidari.