El Ple de l’Ajuntament de Godall, aprova l’adjudicació de les obres del projecte “Desglossat núm. 1 del Projecte de pavimentació i serveis, senyalització i simulació urbana a Godall, 3ª fase etapa A”