L'Ajuntament de Godall, després de fer tots els tràmits i estudis oportuns, va aprovar per unanimitat, recuperar la forma de gestió del servei de l'aigua potable al nostre poble. 

Aquesta proposta es va presentar al Ple de l'Ajuntament del dia 31 de març, després que l'actual equip de govern, va valorar fer aquest canvi en la gestió d'acord a un estudi realitzat i on la recuperació del servei de forma directa per l'Ajuntament preveu que es puguin produir estalvis importants a tenir en compte i capgirar el balanç econòmic d'aquest servei en la mesura de les nostres possibilitats segons es pugui produir fruit de la millora en els costos de gestió.

El servei de subministrament de l'aigua potable entrarà en vigor a partir del proper mes de juliol.