Les festes Majors ja estan a la vista i per tant ja estem organitzant-les.

El proper DIMARTS dia 19 de juliol a partir de les 19 hores de la tarda al Centre Cívic es procedirà a apuntar i pagar les carretes i bastides per al muntatge de la plaça de bous.

REMOLCS I BASTIDES FINS A 4,5 MTS.......... 40€
REMOLCS I BASTIDES DE MÉS DE 4,5 MTS.. 50€

El DIVENDRES dia 22 de juliol a partir de les 20 hores de la tarda al Centre Cívic es procedirà al sorteig de carretes i bastides.
 
El DIUMENGE dia 24 de juliol a partir de les 8 hores del matí es realitzarà el muntatge de la plaça de bous, segons els sorteig realitzat.