La Diputació de Tarragona, en el marc dels diferents programes d'ajuts i subvencions per a ens locals, ha subvencionat a l'Ajuntament de Godall les següents actuacions:

- Recollida d'animals domèstics i peridomèstics i control de plagues: 1.162,02€
- Gestió i qualitat de l'aigua per a consum humà: 3.509,60€
- Millora instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics de titularitat municipal: 1.397,89€
- Seguretat zones de bany: 4.523,3€
- Programes i activitas culturals: 4.493,4€