L'Ajuntament de Godall està millorant l'accessibilitat al nucli urbà amb la reparació de voreres i la construcció de passos adaptats per a persones amb discapacitat i amb mobilitat reduïda. L'objectiu és avançar poc a poc en l'eliminació de les barreres arquitectòniques de dintre de la població.

En la primera actuació, farem front a l'arranjament de les voreres i accessos al Consultori Mèdic, Església, Casal Municipal i Casal de la Gent Gran.

L'equip de Govern és sensible amb aquest tema i treballarem per anar llevant totes les barreres arquitectòniques en aquells punts en que es pugui actuar del nostre poble.

En aquestes millores, esperem donar un gran pas en el nostre poble i seguir amb aquesta línia amb matèria d'accessibilitat. Agraïm la col.laboració dels nostres veïns i veïnes que aportant les seves idees contribueixen a fer un poble més accessible.