L’objectiu és reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 20% el 2.020 tal i com estableix el” Pacte d’Alcaldes per una energia sostenible local”.

L’Ajuntament de Godall està treballant en l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) que serà l’eina que guiarà al municipi a arribar al 2020 amb un 20% menys de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte el 2005.

El PAES és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que marca el “Pacte d’Alcaldes”, iniciativa de la Comissió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i que, l’Ajuntament de Godall  va adherir-s’hi de manera voluntària el dia 10 de març de 2015.

Procés d’elaboració del PAES

Els procés, que es realitzarà en diferents fases, es va iniciar el passat 21 d’abril al Consell Comarcal del Montsià on es van reunir els representants dels municipis de la comarca que participen en la iniciativa, juntament amb els representants de la Diputació de Tarragona i l’equip que donarà assistència tècnica als municipis.

La primera fase consistirà en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d'activitat i en la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals. Aquesta fase serveix per analitzar la situació actual del municipi i definir l’estratègia d’actuació per reduir les emissions de GEH.

Amb els resultats d’aquesta primera fase, es definiran accions tant en l’àmbit municipal com del propi Ajuntament per actuar en camps tant diversos com ara el foment de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic, l'estalvi energètic en l'enllumenat públic i l'aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat municipal, entre altres mesures.

Un aspecte important en el procés de definició de les accions del PAES, serà la participació dels diferents actors locals, per això, s’incorporarà un procés de participació i comunicació tant a nivell del propi Ajuntament com de la ciutadania en general.

Pacte dels Alcaldes

El “Pacte d’Alcaldes” és un mecanisme per implicar a totes les administracions locals europees en l'adopció de mesures en matèria d'estalvi energètic i energies renovables. Els Ajuntaments signants, assumeixen el compromís de reduir en un 20% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2020 respecte l’any 2005, a través d’augmentar la seva l’eficiència energètica i incrementar l’energia provinent de fonts renovables.

La Diputació de Tarragona considera aquesta iniciativa un eix estratègic per al territori i, com a entitat coordinadora de la iniciativa del “Pacte d’Alcaldes” a la demarcació de Tarragona, promou l’adhesió del municipis al Pacte i els proporciona assistència tècnica per tal que puguin complir amb els compromisos adquirits, entre ells, la redacció del PAES.

Des de l'Ajuntament de Godall, volem demanar a tots els que celebrin aquesta festa amb petards que vagin en compte i per tant adjuntem aquestes recomanacions que ens fa arribar protecció civil.

RECOMANACIONS DE PROTECCIÓ CIVIL:
Es considera pirotècnica recreativa bàsica el conjunt d'artificis pirotècnics que poden ser usats pel públic en general DURANT la celebració de determinades festes de caràcter popular o particular. Des del punt de vista legal, estan inclosos dins les categories I, II i III, de les vuit en què està dividida la totalitat de la pirotècnia.

Tipus I: Risc baix (a PARTIR de 12 anys)
Els productes de la categoria I són els que tenen un risc baix o molt baix. Estan pensats PERutilitzar-los en àrees confinades, concepte en què s'inclou l'interior dels edificis d'habitatges. Aquest grup està format per bengales, bombetes i sorpresa japonesa; i fonts com surtidors i volcans.

Tipus II: Risc mitjà (a partir de 16 anys)
Els productes de la categoria II són els que tenen un risc mitjà. Estan pensats PER utilitzar-los a l'aire lliure en àrees confinades. Els petards de tipus II està format per bengales (bombetes i sorpresa japonesa), petards (trons i traques xineses), voladors (paracaigudes, correcames, xiuladors, girasols i rodes), coets (coets de tro i de llum), fonts (surtidors i volcans) i bateries (combinacions i candeles).

Tipus III: Risc alt (a PARTIR de 18 anys)
Els productes de la categoria III són els que tenen un risc alt. Estan pensats per utilitzar-los a l'aire lliure, en àrees amples i obertes. Aquest grup està format pels mateixos petards que els de la categoria II excepte les bengales.

La campanya de revetlles vol recordar els usuaris dels petards quins són els riscos de l'ús del material pirotècnic, per tal de minimitzar els riscos, davant els quals són vulnerables tant les persones COM el medi natural.

Bona revetlla a tothom!!!

L’ Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre és un projecte d’identificació, recerca, difusió i promoció dels elements del patrimoni cultural immaterial que es manifesten a les Terres de l’Ebre. Es tracta d’un context geogràfic i social singular perquè ha estat un territori de confluència de cultures al llarg de la història. Aquesta singularitat la trobem actualment en manifestacions que formen part de la tradició oral, dels rituals festius, dels processos productius, de les formes d’alimentació o de la música, entre molts altres àmbits. Identificar, documentar i sistematitzar aquestes manifestacions culturals representa el primer pas per salvaguardar aquest patrimoni i que esdevinga un motor de desenvolupament i cohesió social a les Terres de l’Ebre.

Després de tot aquest treball de recerca, la festa dels nostres singulars CARNAVALS de Godall, ja ha estat inclosa dintre de l'Inventari d'aquest extens i ric patrimoni que tenim a les nostres terres. 

Adjuntem l'enllaç per a que tothom pugui veure el treball realitzat.

 

Inventari Patrimoni Immaterial (CARNAVALS DE GODALL)

L'Ajuntament de Godall, després de fer tots els tràmits i estudis oportuns, va aprovar per unanimitat, recuperar la forma de gestió del servei de l'aigua potable al nostre poble. 

Aquesta proposta es va presentar al Ple de l'Ajuntament del dia 31 de març, després que l'actual equip de govern, va valorar fer aquest canvi en la gestió d'acord a un estudi realitzat i on la recuperació del servei de forma directa per l'Ajuntament preveu que es puguin produir estalvis importants a tenir en compte i capgirar el balanç econòmic d'aquest servei en la mesura de les nostres possibilitats segons es pugui produir fruit de la millora en els costos de gestió.

El servei de subministrament de l'aigua potable entrarà en vigor a partir del proper mes de juliol.

La temporada de la piscina serà del 24 de juny fins al 4 de setembre.
L'entrada serà gratuita del 24 al 26 de juny (ambdòs inclosos).

L'horari durant el mes de juny i juliol serà el següent:
*Dilluns a divendres d'11 a 13 hores i de 15:30 a 20 hores.
*Dissabtes i diumenges d'11 a 13:30 hores i de 15:30 a 20 hores.
L'horari durant el mes d'agost serà el següent:
*Dilluns a diumenges d'11 a 14 hores i de 15:30 a 19:30 hores.

Els preus de les entrades són els següents:
3,50 € - Entrada diària (tot el dia) 
1,75 € (mig dia)
15 € - Abonament setmanal (Amb bonificació 13€)
24€ - Abonament mensual (inclosos al preu els dies 27, 28, 29 i 30 de juny) - (Amb bonificació 21€).
40 € - Abonament temporada (Amb bonificació 35€).

Recordem també que hi ha bonificacions per a Aturats i Jubilats i també per a families que vulguin més d'un abonament.

Per l'adquisició dels abonaments i per a més informació sobre les bonificacions, heu de passar per les Oficines de l'Ajuntament.