JA ESTAN EN MARXA LES JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI:

Després del bons resultat dels 2 anys anteriors, enguany la Mancomunitat Taula del Sénia, els Ajuntaments i Terres de Cruïlla (que agrupa els Centres d'Estudi del Territori) han preparat un Programa d'activitats extens i variat. Després del Patrimonin natural (2014) i el Patrimoni industrial (2015) enguany el tema és Patrimoni de tothom: arbres amb història. 

L'activitat que nosaltres proposem es realitzarà el DIUMENGE dia 25 de setembre a partir de les 18 hores de la tarda i que hem titulat UN PASSEIG POÈTIC-MUSICAL.

Aquesta activitat és gratuïta i té una durada aproximada de 2,5 hores.

Pel que fa a les inscripcions  us podeu inscriure a l'Ajuntament de Godall en horari d'atenció al públic. (Dilluns a Divendres de les 16 a les 20:30 hores)

L'enllaç que adjuntem seguidament és per a que pogueu fer la inscripció directament des del nostre web.

FORMULARI INSCRIPCIÓ ACTIVITATS

 

 

S'informa als veïns del poble que el proper DIVENDRES dia 29 de juliol a partir de les 18:30 hores de la tarda, a les Oficines de l'Ajuntament de Godall es posaran a la venda els tiquets i els abonaments per a les nits de ball de les Festes Majors 2016.

 

 

 

 

Les festes Majors ja estan a la vista i per tant ja estem organitzant-les.

El proper DIMARTS dia 19 de juliol a partir de les 19 hores de la tarda al Centre Cívic es procedirà a apuntar i pagar les carretes i bastides per al muntatge de la plaça de bous.

REMOLCS I BASTIDES FINS A 4,5 MTS.......... 40€
REMOLCS I BASTIDES DE MÉS DE 4,5 MTS.. 50€

El DIVENDRES dia 22 de juliol a partir de les 20 hores de la tarda al Centre Cívic es procedirà al sorteig de carretes i bastides.
 
El DIUMENGE dia 24 de juliol a partir de les 8 hores del matí es realitzarà el muntatge de la plaça de bous, segons els sorteig realitzat.

 

 

 

L’objectiu és reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 20% el 2.020 tal i com estableix el” Pacte d’Alcaldes per una energia sostenible local”.

L’Ajuntament de Godall està treballant en l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) que serà l’eina que guiarà al municipi a arribar al 2020 amb un 20% menys de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte el 2005.

El PAES és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que marca el “Pacte d’Alcaldes”, iniciativa de la Comissió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i que, l’Ajuntament de Godall  va adherir-s’hi de manera voluntària el dia 10 de març de 2015.

Procés d’elaboració del PAES

Els procés, que es realitzarà en diferents fases, es va iniciar el passat 21 d’abril al Consell Comarcal del Montsià on es van reunir els representants dels municipis de la comarca que participen en la iniciativa, juntament amb els representants de la Diputació de Tarragona i l’equip que donarà assistència tècnica als municipis.

La primera fase consistirà en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d'activitat i en la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals. Aquesta fase serveix per analitzar la situació actual del municipi i definir l’estratègia d’actuació per reduir les emissions de GEH.

Amb els resultats d’aquesta primera fase, es definiran accions tant en l’àmbit municipal com del propi Ajuntament per actuar en camps tant diversos com ara el foment de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic, l'estalvi energètic en l'enllumenat públic i l'aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat municipal, entre altres mesures.

Un aspecte important en el procés de definició de les accions del PAES, serà la participació dels diferents actors locals, per això, s’incorporarà un procés de participació i comunicació tant a nivell del propi Ajuntament com de la ciutadania en general.

Pacte dels Alcaldes

El “Pacte d’Alcaldes” és un mecanisme per implicar a totes les administracions locals europees en l'adopció de mesures en matèria d'estalvi energètic i energies renovables. Els Ajuntaments signants, assumeixen el compromís de reduir en un 20% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2020 respecte l’any 2005, a través d’augmentar la seva l’eficiència energètica i incrementar l’energia provinent de fonts renovables.

La Diputació de Tarragona considera aquesta iniciativa un eix estratègic per al territori i, com a entitat coordinadora de la iniciativa del “Pacte d’Alcaldes” a la demarcació de Tarragona, promou l’adhesió del municipis al Pacte i els proporciona assistència tècnica per tal que puguin complir amb els compromisos adquirits, entre ells, la redacció del PAES.