El Carnaval, les bitlles o la música de banda són elements molt significatius del poble de Godall. Però també ho és l'ampli teixit associatiu amb que compta el municipi.

En aquesta nova entrega de Gent del Barri ens desplacem fins a Godall per conèixer la seva gent i passar un dia per aquest poble tan bonic del Montsià. Comença Gent el Barri.

                       VIDEO PROGRAMA GENT DEL BARRI

 

 

 

 

 

MANIFEST INSTITUCIONAL:
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
25 de novembre de 2016

Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la nostra ferma voluntat de treballar fins eradicar-la.

Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa una manca de reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones.
És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments feministes i dels grups de dones que van denunciar públicament la violència masclista i van crear grups de suport i d’assessorament a les dones que la patien.
D’aleshores ençà, el rebuig social no ha parat de créixer i les mesures impulsades des de les administracions públiques per donar-hi resposta han augmentat.

Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de l’equitat entre homes i dones en els diferents ordres de la vida, pública i privada.
Tot i això, lamentablement, una sentència del Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns articles concebuts per promoure la igualtat al món laboral.

Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones perquè a Catalunya volem avançar respecte a les nostres competències. En aquest sentit, no podem obviar que és en l’àmbit de les relacions laborals on encara perviuen, ara
per ara, moltes discriminacions que allunyen les dones d’una situació d’igualtat efectiva respecte els homes. És per això, que les polítiques d’igualtat de gènere són un eix estratègic del país que construïm conjuntament des de les institucions públiques i la societat civil.

També, l’acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i enfortiment d’una xarxa pública de recursos i serveis i amb una sèrie de drets reconeguts per a totes les dones que es troben en situació de violència masclista.

El desplegament normatiu d’aquests darrers anys ha permès desenvolupar un model d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció i la recuperació de les dones i també avançar en la detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica.
Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial, les violències sexuals, perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal envers les dones. En aquest sentit, i malgrat els progressos respecte de la igualtat formal entre dones i homes, les violències sexuals no són socialment contestades
de manera contundent, ans al contrari, la prevalença del sexisme en l’ordre simbòlic hegemònic de la nostra societat indueix a qüestionar la dona víctima de l’agressió.

Mostra d’això, són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no percep l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades conductes d’abús i control com a formes d’exercir violència masclista. Actituds d’imposició, de menyspreu, amenaces, humiliacions, gelosia... s’instal·len com a
pràctiques normalitzades en les relacions i les creences tradicionals al voltant de l’amor romàntic afavoreixen aquesta tolerància juvenil cap a la violència masclista.

Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat que les dones vigilem, perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En aquest moment històric, però, és imprescindible construir models culturals que reprovin les violències sexuals en totes les seves manifestacions i desautoritzin
l’apologia d’aquestes violències.

Així, la denúncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos d'internet que incitaven a la violència masclista i que acumulaven més d'un milió de visites, per part del Consell Audiovisual de Catalunya i del govern, és un pas molt important que ens encoratja a treballar en aquesta línia.

Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme que nega la presència i les aportacions de les dones a la societat, i que imposa uns estereotips i rols de gènere basats en la infravaloració de tot el que està relacionat amb la feminitat. És necessari que sumem les voluntats i els sabers dels moviments feministes i grups de dones, i que comptem amb la implicació de tota la ciutadania, que a través d’accions col·lectives i individuals, actuen per eradicar aquesta xacra social.

Les institucions i administracions públiques hem de cooperar per implantar un model d’abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador amb la difícil tasca de prevenir la violència masclista fins eradicar-la definitivament.

I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina Simone que afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por.

L'Ajuntament de Godall informa als veïns i veïnes del poble que a partir del proper dilluns dia 21 de novembre, totes les parades d'autobús (linies convencionals i escolars) es realitzaran al carrer Calvari (al costat del parc infantil de la cooperativa).


L'Ajuntament de Godall està millorant l'accessibilitat al nucli urbà amb la reparació de voreres i la construcció de passos adaptats per a persones amb discapacitat i amb mobilitat reduïda. L'objectiu és avançar poc a poc en l'eliminació de les barreres arquitectòniques de dintre de la població.

En la primera actuació, farem front a l'arranjament de les voreres i accessos al Consultori Mèdic, Església, Casal Municipal i Casal de la Gent Gran.

L'equip de Govern és sensible amb aquest tema i treballarem per anar llevant totes les barreres arquitectòniques en aquells punts en que es pugui actuar del nostre poble.

En aquestes millores, esperem donar un gran pas en el nostre poble i seguir amb aquesta línia amb matèria d'accessibilitat. Agraïm la col.laboració dels nostres veïns i veïnes que aportant les seves idees contribueixen a fer un poble més accessible.

ÀREA DE JOVENTUT:

Curs d´oratòria. Com parlar en públic.

Tens pànic escènic? T´agradaria parlar en naturalitat davant de públic sense que els nervis s´apoderin de tu? Des de la Xarxa Montsià Jove t´hem preparat aquest curs!

La formació té una durada de 12 hores i s´adreça a totes aquelles persones que vulguin millorar les seves competències comunicatives.

Objectius d´aprenentatge:

 • Adquirir els coneixements bàsics per a la millora de les competències personals de comunicació en públic.
 • Conèixer l´ús adequat dels recursos audiovisuals més habituals  i útils per la comunicació eficaç.
Competències professionals que es desenvolupen:
 • Comunicació verbal i no verbal.
 • Comunicació escrita.
 • Motivació.
 • Iniciativa.
Continguts:
 • La parla i l´expressió.
 • Postures físiques i exercicis d´expressió.
 • Recursos i tècniques corporals, la veu i la mirada.
 • Organització i disposició de les idees.
 • Ús dels mitjans audiovisuals: pissarra, projector, vídeo...
 • La "conquesta dels receptors".
 • Habilitats per establir una relació afectiva amb els destinataris.
 • Tipologies de grups als que ens adrecem.
 • Tractament de les interrupcions.
Metodologia:
 
El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l´assoliment dels continguts i la posada en pràctica d´exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per a l´alumnat i per això es tindrà en compte el seu ritme d´aprenentatge.
 
El curs serà eminentment pràctic treballant especialment en les habilitats intrapersonals que permetran a l´assistent tenir la confiança suficient per desenvolupar un discurs poderós i impactant.