Des de l’Ajuntament de Godall s’han instal•lat, com haureu pogut observar, en determinats espais públics del poble, senyals informatives de prohibició d’accés d’animals de companyia, per tal d'intentar mantenir en bon estat aquests espais i per mantenir nét el nostre poble.

Les persones que passegin animals de companyia, hauran d’evitar que defequin a la via pública o en qualsevol espai d’ús públic, i també que facin les seves miccions a les façanes dels edificis o al mobiliari urbà. En cas que no es pugui evitar, s’hauran de recollir immediatament els excrements, que es col•locaran en bosses de plàstic i es dipositaran preferentment al contenidor de rebuig més proper.

En cap cas els animals podran accedir als parcs de jocs infantils, camp de futbol municipal i altres indrets d’ús públic.

Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia resten obligats a respectar aquestes senyalitzacions.

 

GODALL ÉS DE TOTS. LES CAQUES DEL TEU GOS, NO. IMPLICA-T'HI!!!

           

El ple de l'Ajuntament de Godall del passat dia 31 de gener del 2018 va aprovar per unanimitat, la proposta presentada per l'equip de govern sobre l'aprovació d'un conveni per a la implantació d'un caixer automàtic al poble amb l'objectiu de donar assistència als municipis per tal que mitjançant la implantació del caixer automàtic, els ciutadans, els comerços, l'ajuntament i altres persones interessades tinguin accés als mitjans de pagament per tal de complir amb les obligacions tributàries, així com a altres operacions com de reintegrament d'efectiu, sense la necessitat de desplaçar-se a altres localitats.

El termini de durada del conveni, i per tant del caixer al poble, serà de 12 anys a comptar des de la signatura del conveni. El cost del servei serà de 232,80€ mensuals i la forma de pagament es compensarà directament amb BASE a través de les liquidacions corresponents.

Segons va explicar durant el ple l'alcaldessa de Godall, Teresa Esmel,"es tracta d'un servei moltes vegades demandat per la gent del poble i finalment serà una realitat gràcies a l'aprovació d'aquest conveni que realitzarem entre BASE i CAIXABANK i que tot i que representa un cost per a l'ajuntament el podem assumir en bona part degut a la bona gestió econòmica que s'està realitzant i a més a més ho fem principalment per les persones que vivim al poble però també per a totes aquelles persones que venen al nostre municipi"

El caixer s'instal.larà a la plaça de l'Església, tot i que encara no està enllestit del tot la seva ubicació definitiva.

El Servei d'Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona ens informa que per motius de les obres de reforç del ferm a les carreteres de la demarcació, ens comuniquen la previsió de tall de carretera entre Godall i la Galera (TV-3313) entre els dies 5 i 7 de febrer des de les 8 del matí fins a les 20 hores de la tarda.

Tanmateix adjuntem un plànol amb els desviaments provisionals que es trobaran degudament senyalitzats i es col·locaran panells informatius. Només es permetrà el pas alternatiu als veïns que no puguin accedir a casa seva d'una altra manera i sempre que sigui possible.

ÀREA DE CULTURA I FESTES:

S'apropen els carnavals i com a curiositat volem compartir amb vosaltres un bando de l'any 1945 que hem trobat al nostre arxiu municipal en la que des de Governació Civil es demanava no celebrar els nostres carnavals. 
Us transcrivim els textos:

"Por orden del Sr. Governador civil que desde el dia de mañana se prohibe terminantemente la celebración del Carnaval, no permitiendose bajo ningun concepto disfrazarse ni celebración de ninguna clase de baile. Godall 10-2-45"

"De orden del Sr. Alcalde se hace saber que queda prohibido disfraces con la cara tapada y tirar harina durante hoy y mañana"

Les Festes del Carnaval de Godall ja estan en marxa. Aquest any es celebrarà la 130 edició dels carnavals més especials i diferents de tots els que es venen organitzant. Adjuntem tot seguit el cartell anunciador de les festes. Properament penjarem tota la programació.

 

VIU EL CARNAVAL DE GODALL DEL DIA 9 AL 13 DE FEBRER,