El ple de l'Ajuntament de Godall del passat dia 31 de gener del 2018 va aprovar per unanimitat, la proposta presentada per l'equip de govern sobre l'aprovació d'un conveni per a la implantació d'un caixer automàtic al poble amb l'objectiu de donar assistència als municipis per tal que mitjançant la implantació del caixer automàtic, els ciutadans, els comerços, l'ajuntament i altres persones interessades tinguin accés als mitjans de pagament per tal de complir amb les obligacions tributàries, així com a altres operacions com de reintegrament d'efectiu, sense la necessitat de desplaçar-se a altres localitats.

El termini de durada del conveni, i per tant del caixer al poble, serà de 12 anys a comptar des de la signatura del conveni. El cost del servei serà de 232,80€ mensuals i la forma de pagament es compensarà directament amb BASE a través de les liquidacions corresponents.

Segons va explicar durant el ple l'alcaldessa de Godall, Teresa Esmel,"es tracta d'un servei moltes vegades demandat per la gent del poble i finalment serà una realitat gràcies a l'aprovació d'aquest conveni que realitzarem entre BASE i CAIXABANK i que tot i que representa un cost per a l'ajuntament el podem assumir en bona part degut a la bona gestió econòmica que s'està realitzant i a més a més ho fem principalment per les persones que vivim al poble però també per a totes aquelles persones que venen al nostre municipi"

El caixer s'instal.larà a la plaça de l'Església, tot i que encara no està enllestit del tot la seva ubicació definitiva.

ÀREA DE CULTURA I FESTES:

S'apropen els carnavals i com a curiositat volem compartir amb vosaltres un bando de l'any 1945 que hem trobat al nostre arxiu municipal en la que des de Governació Civil es demanava no celebrar els nostres carnavals. 
Us transcrivim els textos:

"Por orden del Sr. Governador civil que desde el dia de mañana se prohibe terminantemente la celebración del Carnaval, no permitiendose bajo ningun concepto disfrazarse ni celebración de ninguna clase de baile. Godall 10-2-45"

"De orden del Sr. Alcalde se hace saber que queda prohibido disfraces con la cara tapada y tirar harina durante hoy y mañana"

Les Festes del Carnaval de Godall ja estan en marxa. Aquest any es celebrarà la 130 edició dels carnavals més especials i diferents de tots els que es venen organitzant. Adjuntem tot seguit el cartell anunciador de les festes. Properament penjarem tota la programació.

 

VIU EL CARNAVAL DE GODALL DEL DIA 9 AL 13 DE FEBRER,

El Servei d'Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona ens informa que per motius de les obres de reforç del ferm a les carreteres de la demarcació, ens comuniquen la previsió de tall de carretera entre Godall i la Galera (TV-3313) entre els dies 5 i 7 de febrer des de les 8 del matí fins a les 20 hores de la tarda.

Tanmateix adjuntem un plànol amb els desviaments provisionals que es trobaran degudament senyalitzats i es col·locaran panells informatius. Només es permetrà el pas alternatiu als veïns que no puguin accedir a casa seva d'una altra manera i sempre que sigui possible.

El passat dimecres dia 13 de desembre, el Ple de l’Ajuntament de Godall va aprovar inicialment els pressupostos per a l’any 2018. La proposta econòmica de l’equip de govern va tenir l’aprovació dels grups municipals del PSC i PPC i el vot en contra d’AxG, tot i que durant la Comissió d’Hisenda celebrada el dia 1 de desembre tots els grups municipals van dictaminar favorablement sobre la proposta del pressupost presentat. Aquest 2018, l’ajuntament disposarà d’un pressupost municipal de 938.516 euros, el que suposa un augment de més de 285.000 euros respecte al 2017.

El principal increment es troba amb el capítol d’inversions, on hi trobem les dues principals actuacions del proper exercici. Destaquen les partides destinades a l’última fase d’arranjament dels carrers (zona Sant Roc) i a l’arranjament i serveis dels voltants on anirà construït l’alberg (zona de Vila-llarga), totes dues actuacions ascendeixen a més de 252.000 euros i seran finançades principalment per la Diputació de Tarragona a través del PAM 2017-2018 (Pla d’Acció Municipal).

La partida de personal (capítol 1) s’ha incrementat respecte l’any anterior, en part a la incorporació de nou personal subvencionat pel SOC per fomentar la incorporació juvenil al món laboral.

Es mantindran les partides de manteniments, reparacions, subministraments i de despesa corrent. Seguint amb aquesta línia continuarem aportant prop de 36.000 euros anuals a les nostres associacions a través dels contractes de patrocini i seguirem apostant també pels ajuts al transport d’estudis superiors i per a l’adquisició de llibres de text per als alumnes de l’escola.

L’equip de govern, va voler destacar que aquesta proposta de pressupostos segueix apostant per les persones i el seu benestar, per el manteniment i millora urbanística, per la promoció del turisme impulsant esdeveniments juvenils, culturals i esportius, que ens permetin millorar l’activitat econòmica i augmentar les oportunitats a tots els nostres veïns i veïnes.

En definitiva, s’ha aprovat inicialment un pressupost equilibrat, assolint l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i es compleix l’objectiu del deute públic.