Ajuntament De Godall donarà suport a aquesta iniciativa i fara de punt de recollida al mateix ajuntament en horari d'oficina.
AJUNTAMENT DE GODALL