Anunci de Licitació:

Contracte administratiu de concessió del BAR/QUIOSC de la piscina municipal de Godall per a la temporada 2021.

 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=82613933&lawType=

 

Data límit per presentar les sol·licituds: Fins al dia 9 de juny. El dia 10 obrirem sobres i adjudicarem la concessió.

 

 

Ajuntament De Godall

Generalitat de Catalunya

 

 

 

#AnunciLicitació #BarPiscina #Temporada2021 #PiscinaMunicipal #Godall2021