👉Contracte privat d'arrendament de l'explotació del servei de menjars i begudes durant la celebració de les actuacions musicals de les festes de Carnaval 2022.

+INFO

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=97939133&lawType=

Ajuntament De Godall

#Carnaval #ActuacionsMusicals #ContractacióPública #Godall