👉L’Ajuntament de Godall disposa de diversos solars edificables dins del nucli urbà, que es vol destinar a facilitar la construcció d'habitatges, per a afavorir l'arribada de nova població al municipi i la consolidació de l'existent. 

👉S'informa a totes aquelles persones interessades, siguin o no veïnes de Godall, que l'Ajuntament posa a la venda els solars, a preus bonificats, i oferirà assessorament i acompanyament en totes aquelles qüestions relatives a la construcció de l'habitatge (llicències i permisos, recerca de finançament...) a aquelles persones que vulguin edificar en els solars per a ubicar-hi la seua residència habitual.

👉Les persones interessades poden facilitar les seues dades de contacte a l'Ajuntament, bé de forma presencial a les nostres oficines, o bé telefònicament, i seran citades per a una reunió informativa.

Ajuntament De Godall 

#Solars

#Construcció

#Habitatge