El Departament de Serveis socials informa:

S'ha obert la convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material curricular del curs 2021-2022 fins el 27 de maig.

La sol·licitud és telemàtica. S’hi pot accedir a través de la web del Consell Comarcal: 

www.montsia.cat.

També s’hi pot accedir a través de l’enllaç:

https://actio.dipta.cat/catalegserveis/id/8102280001/servei/CT022_ENSEN_00003?origen=seu&menu=false.

Per tal de realitzar la sol·licitud, la família ha de tenir a la seva disposició:

- El número IDALU (es pot fer la consulta a la web del Departament d'Educació)

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne;

- El número de compte bancari que ha de tenir com a cotitular a l’alumne;

- El tiquet de la despesa en format pdf o jpg;

- Les dades personals de tota la unitat de convivència;

Hem posat a la disposició dels usuaris un vídeo tutorial que esperem sigui d'ajuda per a realitzar el tràmit.

Ajuntament De Godall 

Diputació de Tarragona 

#Ajuts #MaterialEscolar #Godall