La Diputació de Tarragona en el marc de les de subvencions als Ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i educatives per l'impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019, ha aprovat els següents ajuts a l'Ajuntament de Godall:

 • Activitats esportives
  • Pressupost elegible: 3.000,00 euros
  • % concedit: 100,00%
  • Import concedit: 3.000,00 euros

 

 •  Activitats educatives
  • Pressupost Elegible: 3.000,00 euros
  • % concedit: 100,00%
  • Import concedit: 3.000,00 euros

 

 •  Activitats culturals
  • Pressupost elegible: 4.000,00 euros
  • % concedit: 100,00%
  • Import concedit: 4.000,00 euros

 

L'Ajuntament de Godall ha rebut una subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per les obres de Pavimentació i serveis del carrer Vila Llarga 2.
 
 • Pressupost de l'actuació: 49.987,98 euros
 • Pressupost elegible / Import actuació subvencionable : 47.924,15 euros
 • % concedit: 100%
 • Import concedit: 47.924,15 euros.