S'ha rebut a l'Ajuntament, la llista provisional del cens electoral per a les properes eleccions municipals del 28 de maig. Si alguna persona està interessada en consultar si està inclosa al cens, pot passar per les oficines municipals per a fer la consulta.

👉Fins el 17 d'abril, es pot demanar de ser exclòs dels llistats que reben els partits polítics per a l'enviament de propaganda electoral. Això no afecta al dret de vot, simplement a l'enviament depropaganda electoral.

📢Es pot fer per la pàgina web de l'INE:              https://sede.ine.gob.es/oposicionPartidos

📝Tambè està obert el termini per a sol·licitar el vot per correu. Es pot sol·licitar des del dia 4 d'abril fins al 18 de maig.

Ajuntament De Godall 

#EleccionsMunicipals #CensElectoral #Godall

 

 

#SUBVENCIONS PISCINES I SALUT | DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

👉La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per l'anualitat 2022, ha concedit a l'Ajuntament de Godall una subvenció de 22.289,40 euros per les actuacions a continuació descrites:

Línia 1- 1.2: Piscines
Import concedit: 7.624,53 euros

Línia 2: Salut pública
Import concedit: 13.550,40 euros

👉Aquesta subvenció ha servit per finançar les despeses derivades de: servei de socorrisme, control i gestió de plagues i salubritat pública, control d'animals domèstics abandonats, adquisició de productes de neteja i desinfecció per a edificis i equipaments públics municipals, manteniment de desfibril·ladors de titularitat municipal i gestió del servei d'aigua municipal (analítiques, neteja de dipòsit i reparació de fuites).

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

Ajuntament De Godall
Diputació de Tarragona

#Subvenció #Piscines #Salut #Godall

👉L'any 2006 impulsat per la Sra. Rosa Mª López Miguel, en aquell moment infermera d'atenció primària del centre mèdic de Godall un grup de persones del poble, Associació de Mestresses de Casa, alumnes de l'escola Sant Salvador, i pacients crònics del consultori d'infermeria, van crear una zona lúdica a l'espai del Cementiri Vell recuperant una zona natural de margallons i que fins llavors era un abocador.
👉L'Ajuntament de Godall amb col·laboració de la brigada de la Diputació de Tarragona aquest any 2023 ha continuat fent el manteniment d'aquesta zona lúdica.
👉Volem tenir un record i un agraïment a totes les persones que van col·laborar desinteressadament amb l'adequació de la zona del Cementiri Vell.
CONTINUA SENT UN JARDÍ!

👉La Diputació de Tarragona, en el marc de les les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per l'anualitat 2022, ha concedit a l'Ajuntament de Godall un ajut de 22.289,40€ per les accions a continuació descrites:

📌Beneficiari: Ajuntament de Godall
Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines
Pressupost elegible: 9.818,72 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.624,53 euros

📌Beneficiari: Ajuntament de Godall
Concepte: Línia 2 - Salut
Pressupost elegible: 19.070,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 13.550,40 euros


Ajuntament De Godall
Diputació de Tarragona
#Subvenció #Piscines #Salut #Godall

👉De nou, el 8 de Març de 2022, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats que pateixen les dones. Aquesta és una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i que impregna els 365 dies de l’any i a totes i cadascuna de les persones que conformem la societat.

👉Des d’Esquerra Republicana i el Jovent Republicà treballem dia rere dia per garantir que els drets de les dones, siguin plenament efectius i no es vulnerin en cap circumstància. Entenem aquesta lluita pels drets de les dones, com drets humans, des d’una òptica interseccional, sent molt conscients que les persones estem constituïdes i influenciades per una infinitat de variables de desigualtat o de categorització social que travessen les vides, els cossos i les experiències.

👉De manera històrica i per sistema, els sectors feminitzats son els menys reconeguts socialment i econòmicament. És evident que, des de l’inici d’aquesta pandèmia les situacions de vulnerabilitat que pateixen les dones s’han agreujat. A més, segons l’últim informe de Govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 22,2% a Catalunya. Mentre que al País Valencià, a les Illes i la Catalunya Nord suposa un 21,6%, un 15,9% i un 13%, respectivament. Això es tradueix en que les dones cobren de mitjana entre 3000€ i 7000€ menys a l’any que els homes; tenen pitjors salaris en tots els nivells formatius; només un 10% de dones accedeix als llocs de direcció i gerència; i pateixen una major precarietat laboral, la qual cosa es tradueix en una feminització de la pobresa i un atemptat contra la independència econòmica i personal d’aquestes. Per a nosaltres, aquest és un tema fonamental sobre el qual hem de dirigir la nostra acció política.  

👉Des d’Esquerra Republicana i el Jovent Republicà treballem per impulsar la corresponsabilitat entre dones i homes, així com amb les diferents administracions públiques. Defensem que el temps i el treball estiguin repartits amb equitat de gènere i que hi hagi una corresponsabilitat real entre dones i homes en les tasques associades al treball reproductiu. Des de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes, estem tirant endavant polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació en igualtat de condicions que els homes. A més, continuarem treballant per implantar al nostre país uns horaris més racionals que permeti cobrir amb les necessitats socials i personals i consolidar el factor temps com un dret que garanteixi llibertat, equitat i benestar.

👉Cal continuar reivindicant el dret com a dones a decidir sobre el seu cos i el dret a una maternitat lliure i segura. Donem suport a qualsevol persona a exercir els seus drets lliurement i defensem la despenalització de l’avortament a tot el món i que aquest sigui lliure, legal i segur. 

👉Continuarem denunciant i combatent les violències que patim les dones. Parlem de violències masclistes, en plural, perquè la violència sexual, la violència econòmica, la violència simbòlica, la violència institucional, la violència vicària i totes aquelles situacions de discriminació patides per les dones pel simple fet de ser-ho són, també, violències masclistes. 

👉El compromís d'Esquerra Republicana i el Jovent Republicà per a la igualtat de gènere el vam plasmar en un Pla per la Igualtat intern que ens ajuda a continuar treballant per la plena participació política de les dones. També liderem la transformació feminista des del Govern i a més, hem assumit el compromís d'adoptar per les eleccions municipals el format de llistes cremallera arreu del territori. Així ho vam fer l’any 2019 a la pràctica totalitat de municipis de més de 3.000 habitants on vam presentar llistes. El repte aquest 2023 és fer-ho també en els de 1.000 habitants a les properes eleccions municipals. Això ha suposat i ha de seguir sent un pas més per millorar la presència de les dones a les institucions catalanes en tots els nivells. Perquè la Igualtat no només es predica, sinó que s’exerceix, amb compromís, amb ambició i amb responsabilitat.

👉Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una República Feminista de dones i homes lliures. 

Dones amb tots els drets!                                                                  8 de Març de 2023

Ajuntament De Godall 

#DiadelaDona #Igualtat #Godall